Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://nagoszewo.naszabiblioteka.com/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań redaktorów serwisu – pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a zostały wytworzone w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 • Materiały graficzne (zdjęcia) nie mają dokładnych opisów.
 • Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Kosewska, adres poczty elektronicznej biblioteka_nagoszewo@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 74 581 77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie - Turka 39/2, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Do Biblioteki prowadzi 1 wejście.
Do wejścia usytuowanego na parterze prowadzą 2 schodki. W budynku nie ma windy.
Wejście nie posiada pochylni dla wózków inwalidzkich oraz podjazdów.
Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia są niedostępne. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie – Filia Biblioteczna w Jasienicy - Jasienica, ul. Pawła Jasienicy 21/4, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Do Filii Bibliotecznej prowadzi jedno wejście po schodach. Filia znajduje się na parterze niedostępnym dla osób na wózkach. Wejście nie posiada pochylni dla wózków inwalidzkich oraz podjazdów. Budynek nie posiada windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczenia. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma windy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie – Filia Biblioteczna w Jelonkach - Jelonki 27, 07-302 Ostrów Mazowiecka

Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach. Do wejścia znajduje się podjazd dla wózków. Filia usytuowana jest na pierwszym piętrze do której prowadzą strome schody. Lokal jest niedostępny dla osób na wózkach. Budynek nie posiada windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie – Filia Biblioteczna w Komorowie - Komorowo, ul. Mazowiecka 90, 07-310 Ostrów Mazowiecka

Do budynku prowadzi jedno wejście bezpośrednio z poziomu chodnika. Filia usytuowana jest na pierwszym piętrze do której prowadzą schody. W budynku zamontowana jest winda.
W budynku jest toaleta dla niepełnosprawnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wioska Internetowa w Komorowie - Komorowo, ul. Mazowiecka 90, 07-310 Ostrów Mazowiecka

Do budynku prowadzi jedno wejście bezpośrednio z poziomu chodnika. Lokal usytuowany jest na pierwszym piętrze do którego prowadzą schody. W budynku zamontowana jest winda. W budynku jest toaleta dla niepełnosprawnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie – Filia Biblioteczna w Ugniewie – Ugniewo, ul. Szkolna 28, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach. Filia usytuowana jest na pierwszym piętrze do której prowadzą strome schody. Lokal jest niedostępny dla osób na wózkach. Budynek nie posiada windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny